PROGRESS

  • ธ.ค. 2560

MONO Phuket (Palai) ความคืบหน้าโครงการ เดือนธันวาคม

เพิ่มเมื่อ: 01 ธันวาคม 2560

  • ธ.ค. 2560

MONO Phuket (Koh Kaew) ความคืบหน้าโครงการ เดือนธันวาคม

เพิ่มเมื่อ: 01 ธันวาคม 2560

  • พ.ย. 2560

MONO Phuket (Palai) ความคืบหน้าโครงการ เดือนพฤศจิกายน

เพิ่มเมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2560

  • พ.ย. 2560

MONO Phuket (Koh Kaew) ความคืบหน้าโครงการ เดือนพฤศจิกายน

เพิ่มเมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2560

  • พ.ย. 2560

MONO Phuket (Palai) ความคืบหน้าโครงการ เดือนพฤศจิกายน

เพิ่มเมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2560

  • พ.ย. 2560

MONO Phuket (Koh Kaew) ความคืบหน้าโครงการ เดือนพฤศจิกายน

เพิ่มเมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2560

  • ต.ค. 2560

MONO Phuket (Palai) ความคืบหน้าโครงการ เดือนตุลาคม

เพิ่มเมื่อ: 16 ตุลาคม 2560

  • ต.ค. 2560

MONO Phuket (Koh Kaew) ความคืบหน้าโครงการ เดือนตุลาคม

เพิ่มเมื่อ: 16 ตุลาคม 2560

  • ต.ค. 2560

MONO Phuket (Palai) ความคืบหน้าโครงการ เดือนตุลาคม

เพิ่มเมื่อ: 01 ตุลาคม 2560