PROGRESS

  • ต.ค. 2559

MONO Phuket (Palai) ความคืบหน้าโครงการ เดือนตุลาคม

เพิ่มเมื่อ: 17 ตุลาคม 2559

  • ต.ค. 2559

MONO Phuket (Koh Kaew) ความคืบหน้าโครงการ เดือนตุลาคม

เพิ่มเมื่อ: 17 ตุลาคม 2559

  • ก.ย. 2559

MONO Phuket (Palai) ความคืบหน้าโครงการ เดือนกันยายน

14 September 2016

เพิ่มเมื่อ: 14 กันยายน 2559

  • ก.ย. 2559

MONO Phuket (Koh Kaew) ความคืบหน้าโครงการ เดือนกันยายน

13 September 2016

เพิ่มเมื่อ: 13 กันยายน 2559

  • มิ.ย. 2559

พีธีลงเสาเอกโครงการโมโน เกาะแก้ว

29 June 2016

เพิ่มเมื่อ: 29 มิถุนายน 2559

  • ธ.ค. 2558

ทำพิธีเปิดโครงการ

เพิ่มเมื่อ: 15 ธันวาคม 2558